Hiervoor werd opgericht de werkmaatschappij Onroerend Goed Landgraaf BV (OGL).
De jaarlijkse winst van OGL komt nagenoeg uitsluitend ten goede van de Stichting ABEL.
Het vermogen is in het kader van risicospreiding door OGL belegd in aandelen/obligaties en bedrijfsonroerend goed.