Procedure aanvraag subsidie Stichting Abel

Aanvraagformulieren en toelichting kunt u op deze site downloaden of telefonisch bestellen bij de ambtelijk secretaris Paul van den Bongard, tel. 045-5326934 en wel tijdens kantooruren op maandag en woensdag tussen 10:00 en 12:30 uur.

Tijdens genoemde kantooruren kunt u ook, na afspraak, terecht voor mondelinge toelichting op het kantooradres Pasweg 9, 6371 BJ Landgraaf.

De aanvragen met bijbehorende projectbeschrijving, kunt u altijd indienen met dien verstande dat:

– aanvragen ingediend voor 1 januari worden door het bestuurd behandeld tijdens de voorjaars- vergadering en ontvangt u het besluit in de maand april.

– aanvragen ingediend voor 1 juli worden in de najaarsvergadering behandeld en ontvangt u het besluit in de maanden oktober/november.

De commissie bestedingen zal de aanvragen beoordelen en advies uitbrengen aan het bestuur van de Stichting Abel.