Beleidsplan

ABEL wil in principe ten dienste staan van de gehele Landgraafse gemeenschap, niemand en geen enkele instantie uitgesloten die het goed voorheeft met Landgraaf.

Op zich is het dienen van het algemeen belang binnen en ten behoeve van de gemeenschap natuurlijk allereerst een taak van de gemeente Landgraaf.

De Landgraafse gemeenschap zal in veel gevallen van ‘de gemeente’ mogen verwachten dat deze namens en ten behoeve van de gemeenschap op allerlei terreinen het voortouw neemt. Onder meer daarvoor gaan we immers naar de stembus en stellen we de gemeente mede via de belastinggelden in staat om ons en onze belangen te dienen.

Vele activiteiten en initiatieven binnen de gemeente verlopen evenwel niet uitsluitend langs gemeentelijke wegen.

Verenigingen, stichtingen en andere niet winst beogende instanties functioneren immers veelal op hun eigen kracht. Ze banen hun eigen weg, waar mogelijk met gebruikmaking van financiële bijdragen en subsidies vanwege overheden, fondsen en dergelijke.

Steeds vaker wordt daarenboven ook een beroep gedaan op ondersteuning dan wel sponsering door het bedrijfsleven, maar ook hier is de spoeling altijd dunner dan gewenst.