Bestuur

ABEL heeft een bestuur dat – volgens de statuten – tenminste uit vijf en maximaal uit zeven leden bestaat. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De voorzitter dient een maatschappelijke binding met de gemeente Landgraaf te hebben.  De functies van penningmeester en secretaris kunnen in een persoon worden verenigd.

De samenstelling van het ABEL – bestuur is als volgt:

  • Voorzitter: W.S.P. Moonen , Weegbree 45, 6374 RC Landgraaf
  • Secretaris/penningmeester: J.H.J. Schiffelers,  Onderste Scheijdt 122, 6372RD  Landgraaf
  • Lid: Bastiaans-Maar, Gatestraat 67, 6373 LP  Landgraaf
  • Lid : P.M.G. Claessens , Stenen Brug 26, 6372 AP Landgraaf
  • Lid:M.J.M. Senden Alexanderstraat 3, 6361 AN Nuth
  • Ambtelijk secretaris: G.P.M. van den Bongard

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar inspanningen.
De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Het adres van de stichting ABEL is: Pasweg 9, 6371 BJ Landgraaf

Commissie Bestedingen
Voor wat betreft de bestedingen van de middelen waarover ABEL kan beschikken, laat het bestuur zich adviseren door een Commissie Bestedingen, die – volgens de statuten – tenminste uit 3 en maximaal uit 5 leden bestaat. De voorzitter van de commissie bestedingen dient tevens lid te zijn van het bestuur van ABEL. De overige leden van deze adviescommissie dienen woonachtig te zijn in de gemeente Landgraaf.